Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim !!!

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılına ait Akademik Takvimi Üniversitemiz Senatosunun 02.06.2016 tarih ve 2016/10-02 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.


SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
20.6.2016