Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YAZ STAJLARI DUYURUSU HK.

Üniversitemiz Senatosunun 05/06/2020 tarih ve 2020/06-06 sayılı kararı gereğince, Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak Bahar Dönemi sonunda yaz stajı bulunan tüm öğrencilerimizin yaz stajlarını ödev veya proje gibi etkinliklerle yapmalarına bu çalışmaların ilgili Akademik birimleri tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Öğrencilerimize Önemle Duyurulur..
SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
17.6.2020