Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yetki.Görev Ve Sorumluluklar

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ

        Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri ve yetkileri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 1. İstatistikî bilgilerin takibini yapmak, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
 2. Yatay geçiş kontenjanlarını YÖK Başkanlığına ve Üniversite Rektörlüklerine bildirmek.
 3. Dikey geçiş kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına bildirmek.
 4. Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarını Basın ilan kurumuna göndermek ve ilanını sağlamak.
 5. Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değişikliklerini Senatoya sunup daha sonra yayınlamak.
 6. Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruları yapmak.
 7. Burs ve kredi ile ilgili yazışmaları ve güncellemeleri yapmak.
 8. Öğrencilerin stajları ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilgili staj kontenjanlarını bildirmek.
 9. ÖSYM kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına bildirmek.
 10. ÖSYM Başkanlığınca istenen istatistikî bilgilerin ÖSYM Başkanlığının web sayfasından girilmesi.
 11. Akademik Takvimi yayınlamak.
 12. Kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerini ÖSYM Başkanlığına bildirmek.
 13. Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek ÖSYM Başkanlığına açık kontenjanları bildirmek.
 14. Özel Yetenek sınavını kazanarak kayıt yaptıran öğrencileri ÖSYM Başkanlığına bildirmek ve ÖSYM Kimlik Kartlarını istemek ve ilgili birimlere göndermek
 15. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerce hazırlanan diplomaları kontrol edip kayıtlarını tutmak.
 16. Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
 17. Öğrenci otomasyonunda eksik ve yanlış girilen notların düzeltilmesi, ders kaydı eksiklerinin takibi ve düzeltilmesi gibi iş ve işlemleri yapmak,
 18. Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile ilgili işlemleri yapmak,
 19. YÖK Başkanlığının Kurumsal İstatistik Veri Tabanı programına öğrenci bilgilerini aktarmak.
SERHAT NAS
Güncelleme : 15.06.2022 11:07:00